[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
การพัฒนาครู mk-cms
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียนตารางสอน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
ภาพถ่ายมุมสูงภายในโรงเรียน

VDOผลงานนักเรียน

  
ข้อมูลโรงเรียน  
 ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน

1.ข้อมูลทั่วไป  ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)  โรงเรียนเมืองกระบี่
   ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)         Muangkrabi School
   สถานที่ตั้ง  

   เลขที่ 93  ถนนศรีตรัง  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000  โทร. 075-66-3646 
   แฟกซ์ 075-66-3647 
E-mail :
muangkrabi @hotmail.com   Website : www.mschool.ac.th

      ปัจจุบันโรงเรียนเมืองกระบี่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเมืองกระบี่มี 5 ตำบล ได้แก่
      1.  กระบี่น้อย หมู่ที่  1, 2, 6, 8, 9, 11, 12
      2.  คลองประสงค์ หมู่ที่  4
      3.  ไสไทย หมู่ที่  1, 2
      4.  ทับปริกหมู่ที่  6, 7, 8
      5.  กระบี่ใหญ่ ทุกหมู่บ้าน