ชื่อ - นามสกุล :นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :93 ถนนศรีตรัว ตำบลกระบี่ใหญ๋ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Telephone :0865956318
Email :webmschool@mschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล