ชื่อ - นามสกุล :นายปารมี ภูมิสุทธาผล
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :93 ถนนศรีตรัว ตำบลกระบี่ใหญ๋ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@mschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :