ชื่อ - นามสกุล :นางวนัชพร วัชรเฉลิม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :93 ถนนศรีตรัว ตำบลกระบี่ใหญ๋ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Telephone :0814232461
Email :webmschool@mschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป