หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะเจ้าหน้าสาธารณะสุขกระบี่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย : admin
อ่าน : 400
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะเจ้าหน้าสาธารณะสุขกระบี่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ซึ่งถือเป็นมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวดของจังหวัดกระบี่ โดยมีท่านผู้อำนวยการวสันต์ ปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ และพาเดินตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังรายงานมาตรการการป้องกันของโรงเรียนเมืองกระบี่.
เขียนโดย นายสุทธิพงศ์ อมรศักดิ์