[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม ตรัง กระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียนสีเขียว
ฐานการเรียนรู้
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาครู mk-cms
ห้องเรียนออนไลน์


เพลงมาร์ชโรงเรียน
VDOแนะนำโรงเรียน


VDOผลงานนักเรียนแผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายอาทิตย์ บิลสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางวนัชพร วัชรเฉลิม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางฐาปนี พูลศิริ
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสุจิรา ชุมแก้ว
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางอารี พูลศิริ
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวัลย์ เอ่งฉ้วน
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นายปารมี ภูมิสุทธาผล
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวอนามิกา อยู่เจริญ
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นายฐิติโภค อักษรเกิด
ครู อันดับ ค.ศ.2
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
5 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
8 : ฝ่ายงบประมาณ
9 : ฝ่ายวิชาการ
10 : ฝ่ายบุคคล
11 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 : งานแนะแนว
21 : งานห้องสมุด
22 : เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 : พนักงานขับรถ
24 : แม่บ้าน-นักการ