01012557 กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
04122556 กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 2556
 
นักเรียนที่ทราบประกาศผลการเรียนแล้วให้นักเรียน ที่มีผลการเรียนติด 0 ร และ มผ. ให้มายื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เท่านั้น และดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 14 - 21 มีนาคม 2557( ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ) และยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เท่านั้น และดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2557
 

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ใต้อาคารเรียน 40 ปี โรงเรียนเมืองกระบี่
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น.สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ใต้อาคารเรียน 40 ปี โรงเรียนเมืองกระบี่
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
 


ม.1 สอบ วันเสาร์ ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 นม.4 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น

นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้นักเรียนตรวจเช็คดูรายชื่อ ห้องสอบที่ หมายเลขห้อง เช็คให้ถูกต้อง
หากไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้นักเรียนติดต่อด่วนที่งานทะเบียนฝ่ายรับนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ชั้น 2 ด่วน!
 
 
 
 


โรงเรียนเมืองกระบี่
93 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-663646 โทรสาร 075-663647
http://www.mschool.ac.th   E-m@il : mschool_93@hotmail.com
นายวิเชียร เกิดสมกาล
คู่มือนักเรียน Download
หลักสูตรแกนกลาง2551 Download
กิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล
กิจกรรมกีฬาสีภายใน2556 "บึงบัวเกมส์"
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2556
กิจกรรมเข้าค่ายต้นกล้าคุณธรรม ม.1
กิจกรรมเข้าค่ายต้นกล้าคุณธรรม ม.1
(ค่ายอิสลาม)
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4
และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6
กิจกรรม "open house"
ชนะเลิศอันดับ 1 รายการโครงงานอาชีพ
ม.1 - ม.3 ระดับชาติ
วางพานพุ่มเนื่องในวัน
ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
วางพานพุ่มเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหง
เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Eco-school)
รวมขอพร อวยพร จากผู้ใหญ่
ในจังหวัดกระบี่
จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่