[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
การพัฒนาครู mk-cms
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียนตารางสอน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
ภาพถ่ายมุมสูงภายในโรงเรียน

VDOผลงานนักเรียน

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติของโรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนศรีตรัง  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีเนื้อที่จำนวน 34 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเก่าเป็นการชั่วคราว
-  พ.ศ. 2503    เปิดสอนในระดับมัธยมตอนปลาย
-  พ.ศ. 2520    กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบและแต่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520
 -  พ.ศ. 2529   โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 4
 -  พ.ศ. 2536   เปิดสอนในระดับมัธยมาศึกษาตอนปลาย
 -  พ.ศ. 2538   ได้รับโล่รางวัล “โรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น” ประจำเขตการศึกษา 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงสาธารณสุข
-  พ.ศ. 2540   ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาดีเด่นประจำจังหวัดงาน  คุ้มครองผู้บริโภค   ด้านสาธารณสุขจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-  พ.ศ. 2541   กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบรวมกรมสามัญศึกษากับสำนักงานการ ประถมศึกษาแห่งชาติเข้าด้วยกันโดยเปลี่ยนให้ขึ้นตรงกับเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 -  พ.ศ. 2550   1.เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
2.เข้าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภทที่ 1 ปี 2550
 -  พ.ศ. 2550   เข้าโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco School)
-   พ.ศ. 2554   ตัวแทนประเทศไทยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รับรางวัล ASEAN Eco – Schools Award                   ณ  ประเทศมาเลเซีย
-   พ.ศ. 2556   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556  “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
-   พ.ศ. 2557   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ
ภายใต้มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระราชบรมราชูปถัมภ์
-   พ.ศ. 2557   นายธนิลทรณ์ น่าเยี่ยม ได้รับรางวัลพระราชทานเข็มเกียรติยศ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
-   พ.ศ. 2558   เป็นโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco School) เป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาศึกษา ของประเทศไทย
-   พ.ศ. 2558   รางวัลองค์กรต้นแบบในการจัดการขยะตามโครงการ Zero to Hero จังหวัดกระบี่
-   พ.ศ. 2558   นายจักรกฤช  ยิ้มสง  นายธรรมรัตน์  ทรายขาว  และนางสาวอรอนงค์ แคล้วรบ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่  65 
-   พ.ศ. 2558   นายนนทิวัฒน์  หิรัญ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่  65
-   พ.ศ. 2559   นางสาวสุชาดา  ผลิพัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
-   พ.ศ. 2559   นางสาวณัฐธิดา  ดีพรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
กีฬากาบัดดี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการชิงแชมป์เอเชีย ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
-   พ.ศ. 2559   เด็กหญิงชลธิชา  พงประสิทธิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงนรีกานต์  คงมี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
-   พ.ศ. 2559   นางสาวกนกวรรณ  โดยประกอบ  นางสาวณฐชนก  มหากำมินทร์  และนางสาวเกษรินทร์  ลายแบน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
-   พ.ศ. 2559   นางสาวมิทีน่า  แก้วจันทร์  นางสาวณัฐลาวรรณ์  มากสิน  นางสาวไปรยา  ณ ถลาง 
นายจรรกพรรด  ขวัญมิ่ง  นายธนากร  แสงระวี  นายณัฐพงศ์  รัตนภรณ์  นายสหชาติ 
แซ่เฮฮ่า  และนายพันธวิศ  รอดระกำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดสารคดีหนังสั้น ป.ปลาโดนเสียบ “เล็กใหญ่ไม่ว่าขอ 3 ไว้ก่อน”
ซุปเปอร์จูเนียร์  ปี 8 ระดับประเทศ ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD และ โมเดิร์นไนน์ทีวี