[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
การพัฒนาครู mk-cms
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียนตารางสอน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
ภาพถ่ายมุมสูงภายในโรงเรียน

VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
Click ดูประวัติ
นายฐิติโภค อักษรเกิด
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
Click ดูประวัติ
นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายภาณุกานต์ แดงนุ้ย
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายวิทวัส ค้าของ
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางแพรวพรรณ เรืองแก้ว
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวมนัสชนก แก้วกำยาน
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายกฤษฎา แก้วชูดวง
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารทั่วไป
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน
57 : งานกิจการนักเรียน