เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ บิลสัน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางวนัชพร วัชรเฉลิม

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายภานุกานต์ แดงนุ้ย

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

^