เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุล นามสกุลนายภานุกานต์ แดงนุ้ย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายละเอียดกลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่อยู่93 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์075663646

อีเมลwebmschool@gmail.com

^