[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม ตรัง กระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนาตรฐานสากล
โรงเรียนสีเขียว
ฐานการเรียนรู้
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาครู mk-cms
เพลงมาร์ชโรงเรียน
VDOแนะนำโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
นายวิเชียร สุริเวช
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายมนัส แสงแก้ว
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
นายกัน แสนศาลา
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ ตันสีนนท์
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
Click ดูประวัติ
นายสันติ ศรีคุณแสน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
นายถนอม วัฒนยา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน
กรรมการ
ผู้แทนครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิยายุ เหล่าอัน
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
Click ดูประวัติ
นายชัดสกร พิกุลทอง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน